Propozície

Propozície

14. ročník behu Mariatálsky Štvanec

Pokyny a základné informácie o podujatí

Preteky Mariatálsky Štvanec Malý/Veľký– kros ako aj Štvancové kombo 15km, sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov. Jednou z disciplín podujatia sú aj preteky trojčlenných tímov.

Hlavný organizátor: WinTeam o.z. a Agentúra 8P v spolupráci s obcou Marianka

Termín: 29.09.2024 (nedeľa)
Miesto:  Obec Marianka, futbalové ihrisko
Čas podujatia: 9:30 – 18:30 
Disciplíny:  6 km, 10 km, 15 km, tímy 3×6 km, „Beh Záhoráčik“ – Detské behy

Štart behu: 
Kategórie detí a mládeže „Beh Záhoráčik“ od 11:00 hod. postupne za sebou (od najmladších), podľa nižšie uvedených jednotlivých vekových kategórií.
Veľký Štvanec 10 km o 15:20 hod.

Štvancové kombo 15km o 15:20 hod. (spoločný štart so súťažou behu na 10km)
Súťaž tímov s PATTEX 3×6 km o 15:35 hod.
Malý Štvanec 6 km o 15:35 hod. (spoločný štart s tímovou súťažou)
(štart/cieľ – futbalové ihrisko)

Časový limit: 
6 km – 1 hod.
Tímy 3×6 km  – 1,5 hod.
10 km – 1:30 hod.

15 km – 2:00 hod.

Účastnícky limit: 500 dospelí + deti 300

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:  
Technický riaditeľ podujatia:  Radoslav Augustín
Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény (hlavný rozhodca)

Prihlasovanie: 
– on-line do štvrtku 26.09.2024 24:00,
registrácia na mieste možná iba v prípade nenaplnenia kapacity podujatia pri online prihlasovaní

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Počet štartujúcich trojčlenných tímov je neobmedzený.
Počet štartujúcich v kategórii tímov sa započítava do celkového počtu účastníkov vrátane behov Mariatálsky Štvanec Malý/Veľký a Štvancové kombo.

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: 
Marianka, futbalové ihrisko
– v sobotu 28.09.2024 od 17:00 do 19:00 (všetci účastníci)
– v nedeľu 29.09.2024 od 8:30 do 10:00 – DETI
– v nedeľu 29.09.2024 od 13:00 do 14:50 – DOSPELÍ
Vyzdvihnutie si štartovacích čísel pre kategórie detských behov končí 60 min. pred štartom (t.j. 10:00 hod.).
Vyzdvihnutie si štartovacích čísel pre kategórie dospelých, t.j. Tímy/Malý&Veľký Štvanec a Štvancové kombo, končí o 14:50 hod.

Meranie časov:
Meranie časov zabezpečuje VOS-TPK pomocou čipov.*
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.sportsofttiming.sk

*Každý pretekár (vrátane členov tímov) bude mať čip pripevnený priamo na zadnej strane svojho štartovacieho čísla, ktoré obdrží spolu so štartovacím balíkom.
Štartovné čísla sa nevracajú.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi, nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zdravotná služba
Bude zabezpečená v priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu (mobilná) v prípade potreby.

Štartový balíček zahŕňa:
– štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do  23.09.2024 (24:00)
– občerstvenie na trati (pri 10 km a 15 km behu)
– občerstvenie po dobehu do cieľa
– SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
– online diplom
– možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
– jedinečnú účastnícku medailu 😊

Štartovné* (v závislosti od dátumu platby):
Mariatálsky Štvanec 6 km, 10 km, Štvancové kombo 15km a členovia tímov*:

!!! Prvých 50 účastníkov suma 15€ !!!

online do – 30.6. vrátane – 17 €/osoba
online 1.7. – 31.8. vrátane – 20 €/osoba
online 1.9. – 26.9. – 25 €/osoba (prihlásenie na mieste iba v prípade voľnej kapacity)

Tímová suťaž s PATTEX:

Každý člen tímu (účastník) sa registruje individuálne. Pri registrácii je potrebné zadať presný názov tímu vrátane diakritiky tak, aby bolo možné jednotlivých členov tímu spárovať.

Detské behy:
počas celej doby online prihlasovania – 7 €/osoba
na mieste – 10 €/osoba (iba v prípade voľnej kapacity)

!!! Zľava na štartovné pre poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA (v online formulári) !!!

*Domáci pretekári s trvalým pobytom v obci Marianka bežiaci Detské behy, Mariatálsky Štvanec (malý, veľký), Štvancové kombo alebo tímy obyvateľov obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné počas ONLINE registrácie neplatia!!!

  • Poplatok za prihlásenie sa na mieste, v prípade voľnej kapacity, sa týka každého novo registrovaného účastníka bez ohľadu na trvalý pobyt.

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:

Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
V prípade nešportového správania sa účastníka voči ostatným účastníkom alebo organizátorom, bude tento účastník potrestaný dodatočnou diskvalifikáciou bez nároku na vrátenie štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou družstva, diskvalifikované bude celé družstvo.

Hodnotenie
Prví traja pretekári v detských a mládežníckych kategóriách uvedených v týchto propozíciách, na základe dosiahnutých časov z jednotlivých rozbehov získajú trofeje a vecné ceny.

Prví traja pretekári na tratiach Mariatálskeho Štvanca v každej kategórii dospelých (podľa propozícií) na tratiach 6km, 3x6km, Štvancové kombo a 10km, získajú trofeje.

Na tratiach 6 km, 10 km a 15 km budú vyhlásení:
Najrýchlejší Mariančan a najrýchlejšia Mariančanka

Špeciálna cena – „Mariatálske kolečko“:
Rýchlostná prémia muž/žena – vyznačený záverečný úsek na futbalovom ihrisku z bežcov na tratiach 6km/10km/15km/tímy, spolu.

Prvé tri tímy v každej kategórii získajú trofeje.*
*Pre vyhodnotenie súboja firemných tímov bude do konečného poradia hodnotený vždy len najrýchlejší tím každej zúčastnenej firmy – nie je možné, aby sa na prvých troch miestach v rámci súboja firemných tímov umiestnilo viacero tímov z rovnakej firmy.

Vyhlásenie výsledkov
V priestore futbalového ihriska, 30 min. po ukončení bežeckých disciplín.
Výsledky budú zverejňované priebežne počas podujatia na stránke www.sportsofttiming.sk

Trate
Trate dospelých vedú 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky. Kategórie detí a mládeže okolo futbalového ihriska.
Mapy tratí – pozri TU

Popis tratí

Veľký Štvanec
Bežecká trať začína okruhom na futbalovom štadióne v smere hodinových ručičiek.
Zo štadióna sa vybieha miernym stúpaním po okraji lesa nad časťou Panský les, trasa sa stočí doľava a 1,3 km od štartu sa zabočením doprava po žltej značke oddelí od trate malého Štvanca. Pokračuje sa zhruba po vrstevnici a neskôr zbehom po cyklistickej značke do údolia (2,5 km), ktorým sa potom pokračuje do mierneho kopca až na Malý Slavín (3,7 km). Tam sa odbočí doľava do kopca (nie však ostro doľava, ale zhruba kolmo na pôvodný smer), zbehne sa z kopca a po prebehnutí ponad potok sa odbočuje doľava na modrú turistickú značku (4,3 km), po ktorej sa beží až po žltú (5,25 km), na ktorú sa odbočí doľava a beží sa po nej smerom na Stupavu, prebehne sa bodom, kde sa trať oddelila od malého Štvanca (7,9 km), pokračuje sa po križovatku s červenou na Klčovaniciach (8,4 km) a odbočí sa doľava na červenú značku. Po nej sa zbieha až do cieľa na štadióne (10 km).

Záverečný okruh na futbalovom štadióne bude meraný aj osobitne, pre vyhlásenie „rýchlostnej prémie“.

Malý Štvanec
Bežecká trať začína okruhom na futbalovom štadióne v smere hodinových ručičiek.
Zo štadióna sa vybieha miernym stúpaním po okraji lesa nad časťou Panský les, trasa sa stočí doľava a 1,3 km od štartu sa zabočením doľava po žltej značke oddelí od trate veľkého Štvanca. Po žltej značke sa prebehne križovatka s červenou na Klčovaniciach (1,8 km), križovatka s poľnou cestou spájajúcou Marianku a Borinku (2,3 km) a veľmi miernym klesaním sa pokračuje až po nenápadnú odbočku doľava do lesa, ktorá by mala byť výrazne označená a obyčajne tam stojí aj regulovčík (2,7 km). Potom sa zbieha po lesných cestách stále len dole – na križovatkách je správna cesta vždy tá, ktorá ide z kopca – až po km 4,6, kde po prebehnutí okolo obecného kompostoviska (bude po pravej strane) nasleduje veľmi ostrá odbočka doľava do kopca susedným údolíčkom. Tým sa najprv mierne a potom aj výraznejšie stúpa po okraji lesa (vpravo vidno ploty záhrad) až na lesnú cestu spájajúcu Marianku s Borinkou (5,7 km), na ktorú sa odbočí doprava z kopca a zbieha sa až do cieľa na štadión (6,0 km).
Záverečný okruh na futbalovom štadióne bude meraný aj osobitne, pre vyhlásenie „rýchlostnej prémie“.

Štvancové kombo
Kombinácia tratí Malý a Veľký Štvanec. Bežci ako prvú absolvujú trať Veľkého Štvanca (bez záverečného vbehnutia na štadión) a plynulo pokračujú na trať Malého Štvanca.

Šatne + WC
V priestoroch futbalového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú k dispozícii.
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie
Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli futbalového ihriska. Pretekári sú povinní pristúpiť k stánku s občerstvením so svojim štartovným číslom.

Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú smerované až na ihrisko, ďalšie v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie:  
Malý Štvanec – 6 km
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku
Štvancové kombo – 15 km
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku

Veľký Štvanec – 10 km
Muži:
M hlavná kategória  (rok narodenia 1985 – a mladší)*
M40: vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1975 – 1984)
M50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1965 – 1974)
M60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1964 a starší)

Ženy:
Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1985 – a mladšie)*
Ž40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1975 – 1984)
Ž50: vek 50 a viac rokov (rok narodenia 1965 – 1974)
Ž60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1964 a staršie)

* Štart ročníkov narodenia 2009 a mladší, na trati hlavných behov (Tímová súťaž s PATTEX, 6 km, 10 km a 15 km), iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Vyplňuje sa priamo na mieste v deň konania podujatia.
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Súťaž tímov s PATTEX** – 3×6 km
Firemné tímy bez rozdielu pohlavia a veku
Zmiešané tímy bez rozdielu pohlavia a veku
Mužské tímy bez rozdielu veku
Ženské tímy bez rozdielu veku

**Všetci traja členovia tímu bežia naraz spolu s disciplínou Malý Štvanec (6km) a výsledné časy sa spočítavajú. Na základe spoločného výsledného času všetkých troch pretekárov sa následne určí výsledné poradie všetkých tímov. V prípade rovnosti časov o poradí rozhodne lepší individuálny cieľový čas tretieho pretekára družstva. 

Detský beh – „Beh Záhoráčik“
A1 – dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2019 a mladší)  – 100m,
A2 – chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2019 a mladší)  – 100m,
B1 – dievčatá 6 až 8 rokov (rok narodenia 2016-2018) – 250m,
B2 – chlapci 6 až 8 rokov (rok narodenia 2016-2018) – 250m,
C1 – dievčatá 9 až 11 rokov (rok narodenia 2015-2013) – 500m
C2 – chlapci 9 až 11 rokov (rok narodenia 2015-2013) – 500m
D1 – dievčatá 12 až 15 rokov (rok narodenia 2012-2009) – 750m
D1 – chlapci 12 až 15 rokov (rok narodenia 2012-2009) – 750m

– vo všetkých vekových kategóriách budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári – dievčatá aj chlapci.
– vo všetkých kategóriách sa behy rozdeľujú podľa pohlavia z kapacitných a bezpečnostných dôvodov, cieľom organizátora je vytvoriť komfortné podmienky pre všetkých účastníkov.
– v prípade veľkého počtu účastníkov v jednotlivých kategóriách, pristúpi organizátor k detailnejšiemu rozdeleniu behov pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a komfortu všetkých účastníkov. V jednom behu bude približne 20 pretekárov.
pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v roku konania podujatia (2024) bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Poistenie:
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.

Organizátor 8PR, si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho zdravie alebo bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia.
Organizátor Agentúra 8P, má v pláne zorganizovať toto podujatie striktne v súlade s nariadeniami ÚVZSR. V prípade nového usmernenia hlavného hygienika SR, ovplyvňujúceho možnosť zorganizovať podujatie Mariatálsky Štvanec, budú o jeho znení a dopadoch na podujatie, informovaní všetci zaregistrovaní účastníci pomocou e-mailu.

(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou)

Organizátori:
augustin@8p.sk, Radoslav Augustín 0903 707 098.
jano.domeny@gmail.com, Ján Dömény 0903 402 832
zuzaname@gmail.com, Zuzana Dömény 0903 027 479
PODUJATIE SA KONÁ ZA PODPORY OBCE MARIANKA a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA –TUI REISECENTER SLOVENSKO
Tešíme sa na Vás!

Scroll to top