Propozície

Propozície

13. ročník behu Mariatálsky Štvanec

Pokyny a základné informácie o podujatí

Preteky Mariatálsky Štvanec Malý/Veľký– kros, sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov. Jednou z disciplín podujatia sú aj preteky trojčlenných družstiev.

Hlavný organizátor: Agentúra 8P v spolupráci s obcou Marianka

Termín: 24.09.2023 (nedeľa)

Miesto:  Obec Marianka, futbalové ihrisko

Čas podujatia: 9:30 – 18:30 

Disciplíny:  5,5 km, 10 km, družstvá 3×5,5 km, Detský „Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou“

Štart behu: 
Kategórie detí a mládeže „Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou“ od 11:00 hod. postupne za sebou (od najmladších), podľa nižšie uvedených jednotlivých vekových kategórií.
Veľký Štvanec 10 km o 15:20 hod.
Družstvá 3×5,5 km o 15:35 hod.
Malý Štvanec 5,5 km o 15:35 hod. (spoločný štart so súťažou družstiev)
(štart/cieľ – futbalové ihrisko)

Časový limit: 
5,5 km – 1 hod.
Družstvá 3×5,5 km  – 1,5 hod.
10 km – 2:00 hod.


Účastnícky limit: 500 dospelí + deti neobmedzene

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií


Hlavní funkcionári:  
Technický riaditeľ podujatia:  Radoslav Augustín
Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény (hlavný rozhodca)

Prihlasovanie: 
– on-line do štvrtku 21.09.2023 24:00, prostredníctvom www.vysledkovyservis.sk
– možnosť registrovať sa na Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou aj počas vydávania štartovacích balíkov

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Počet štartujúcich trojčlenných družstiev je neobmedzený.
Počet štartujúcich v kategórii družstiev sa započítava do celkového počtu účastníkov vrátane behov Mariatálsky Štvanec Malý/Veľký.


Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: 
Marianka, futbalové ihrisko
– v sobotu 23.09.2023 od 17:00 do 19:00 (všetci účastníci)
– v nedeľu 24.09.2023 od 9:30 do 10:45 – DETI
– v nedeľu 24.09.2023 od 13:00 do 14:50 – DOSPELÍ
Registrácia/prezentácia detských kategórií končí 15 min. pred štartom (t.j. 10:45 hod.)
Registrácia/prezentácia kategórií dospelých, t.j. Družstvá/Malý&Veľký Štvanec, končí o 14:50 hod.

Meranie časov:
Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o. pomocou čipov.*
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

*Každý pretekár (vrátane členov družstiev) bude mať čip pripevnený priamo na zadnej strane svojho štartovacieho čísla, ktoré obdrží spolu so štartovacím balíkom.
Štartovné čísla sa nevracajú.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi, nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Zdravotná služba
Zabezpečuje Červený kríž. V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu (mobilná) v prípade potreby.


Štartový balíček zahŕňa:
– štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do  18.09.2023 24:00)
– občerstvenie na trati (pri 10km behu)
– občerstvenie po dobehu do cieľa (Pekáreň Kvetoslavov)
– SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
– online diplom
– možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
– jedinečnú účastnícku medailu 😊

 

Štartovné (v závislosti od dátumu platby):
Mariatálsky Štvanec 5,5km a 10km:

!!! Prvých 50 účastníkov suma 15€ !!!

online do – 31.7. vrátane – 17 €/osoba
online 1.8. – 22.9. vrátane – 20 €/osoba
na mieste – 25 €/osoba

Družstvá:

online do – 31.7. vrátane – 45 €/družstvo
online 1.8. – 22.9. vrátane – 55 €/družstvo
na mieste – 70 €/družstvo

Detský „Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou“:
počas celej doby online prihlasovania – 7 €/osoba
na mieste – 10 €/osoba

*Domáci pretekári s trvalým pobytom v obci Marianka bežiaci Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou, Mariatálsky Štvanec (malý, veľký) a tímy družstiev obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné neplatia!!!

 

**Zľava na štartovné pre poistencov zdravotnej poisťovne DÔVERA

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:


Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

 

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
V prípade nešportového správania sa účastníka voči ostatným účastníkom alebo organizátorom, bude tento účastník potrestaný dodatočnou diskvalifikáciou bez nároku na vrátenie štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou družstva, diskvalifikované bude celé družstvo.

Hodnotenie
Prví traja pretekári v detských a mládežníckych kategóriách uvedených v týchto propozíciách, na základe dosiahnutých časov z jednotlivých rozbehov získajú trofeje a vecné ceny.

Prví traja pretekári na tratiach Mariatálskeho Štvanca v každej kategórii dospelých (podľa propozícií) na tratiach 5,5km a 10km, získajú trofeje.

Na tratiach 5,5km a 10km budú vyhlásení:
Najrýchlejší Mariančan a najrýchlejšia Mariančanka

Špeciálna cena – „Mariatálske kolečko“:
Rýchlostná prémia muž/žena – vyznačený záverečný úsek na futbalovom ihrisku z bežcov na tratiach 5,5km/10km/družstvá spolu

Prvé tri družstvá v každej kategórii získajú trofeje.*
*Pre vyhodnotenie súboja firemných tímov (družstiev) bude do konečného poradia hodnotený vždy len najrýchlejší tím každej zúčastnenej firmy – nie je možné, aby sa na prvých troch miestach v rámci súboja firemných tímov umiestnilo viacero tímov z rovnakej firmy.

Vyhlásenie výsledkov
V priestore futbalového ihriska, 30 min. po ukončení bežeckých disciplín.
Výsledky budú zverejňované priebežne počas podujatia na stránke VysledkovyServis.sk

Trate
Trate dospelých vedú 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky.
Detský „Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou“ prebieha priamo na futbalovom ihrisku.

Popis tratí

Veľký Štvanec
Bežecká trať začína okruhom na futbalovom štadióne v smere hodinových ručičiek.
Zo štadióna sa vybieha miernym stúpaním po okraji lesa nad časťou Panský les, trasa sa stočí doľava a 1,3 km od štartu sa zabočením doprava po žltej značke oddelí od trate malého Štvanca. Pokračuje sa zhruba po vrstevnici a neskôr zbehom po cyklistickej značke do údolia (2,5 km), ktorým sa potom pokračuje do mierneho kopca až na Malý Slavín (3,7 km). Tam sa odbočí doľava do kopca (nie však ostro doľava, ale zhruba kolmo na pôvodný smer), zbehne sa z kopca a po prebehnutí ponad potok sa odbočuje doľava na modrú turistickú značku (4,3 km), po ktorej sa beží až po žltú (5,25 km), na ktorú sa odbočí doľava a beží sa po nej smerom na Stupavu, prebehne sa bodom, kde sa trať oddelila od malého Štvanca (7,9 km), pokračuje sa po križovatku s červenou na Klčovaniciach (8,4 km) a odbočí sa doľava na červenú značku. Po nej sa zbieha až do cieľa na štadióne (10 km). Záverečný okruh na futbalovom štadióne bude meraný aj osobitne, pre vyhlásenie „rýchlostnej prémie“.

Malý Štvanec
Bežecká trať začína okruhom na futbalovom štadióne v smere hodinových ručičiek.
Zo štadióna sa vybieha miernym stúpaním po okraji lesa nad časťou Panský les, trasa sa stočí doľava a 1,3 km od štartu sa zabočením doľava po žltej značke oddelí od trate veľkého Štvanca. Po žltej značke sa prebehne križovatka s červenou na Klčovaniciach (1,8 km), križovatka s poľnou cestou spájajúcou Marianku a Borinku (2,3 km) a veľmi miernym klesaním sa pokračuje až po nenápadnú odbočku doľava do lesa, ktorá by mala byť výrazne označená a obyčajne tam stojí aj regulovčík (2,7 km). Potom sa zbieha po lesných cestách stále len dole – na križovatkách je správna cesta vždy tá, ktorá ide z kopca – až po km 4,6, kde po prebehnutí okolo obecného kompostoviska (bude po pravej strane) nasleduje veľmi ostrá odbočka doľava do kopca susedným údolíčkom. Tým sa najprv mierne a potom aj výraznejšie stúpa po okraji lesa (vpravo vidno ploty záhrad) až na lesnú cestu spájajúcu Marianku s Borinkou (5,7 km), na ktorú sa odbočí doprava z kopca a zbieha sa až do cieľa na štadión (6,0 km).
Záverečný okruh na futbalovom štadióne bude meraný aj osobitne, pre vyhlásenie „rýchlostnej prémie“.

Šatne + WC
V priestoroch futbalového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú k dispozícii.
Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie
Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli futbalového ihriska. Pretekári sú povinní pristúpiť k stánku s občerstvením so svojim štartovným číslom.

Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú smerované až na ihrisko, ďalšie v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie:  

Malý Štvanec – 5 500m
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku

Veľký Štvanec – 10 000m
Muži:
M hlavná kategória  (rok narodenia 1984 – a mladší)*
M40: vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)
M50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
M60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1963 a starší)

Ženy:

Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1984 – a mladšie)*

Ž40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1974 – 1983)

Ž50: vek 50 a viac rokov (rok narodenia 1964 – 1973)
Ž60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1963 a staršie)

* Štart ročníkov narodenia 2008 a mladší, na trati hlavných behov (tímová súťaž-družstvá, 5,5km a 10km), iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Vyplňuje sa priamo na mieste v deň konania podujatia.
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Družstvá** – 3x5500m
Firemné družstvá bez rozdielu pohlavia a veku
Zmiešané družstvá bez rozdielu pohlavia a veku
Mužské družstvá bez rozdielu veku
Ženské družstvá bez rozdielu veku

**Súťaž štafiet sa v roku 2022 zmenila na súťaž Družstiev. Odovzdávka členov družstiev NEPREBIEHA. Všetci traja členovia družstva bežia naraz spolu s disciplínou Malý Štvanec (5,5km) a výsledné časy sa spočítavajú. Na základe spoločného výsledného času všetkých troch pretekárov sa následne určí výsledné poradie všetkých družstiev. V prípade rovnosti časov o poradí rozhodne lepší individuálny cieľový čas tretieho pretekára družstva.  

Beh Záhoráčik s Labkovou patrolou
A1 – dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2018 a mladší)  – 100m,
A2 – chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2018 a mladší)  – 100m,
B1 – dievčatá 6 až 8 rokov (rok narodenia 2015-2017) – 300m,
B2 – chlapci 6 až 8 rokov (rok narodenia 2015-2017) – 300m,
C – 9 až 11 rokov (rok narodenia 2014-2012) – 400m, (jeden okruh štadióna)
D – 12 až 15 rokov (rok narodenia 2011-2008) – 800m, (dva okruhy štadióna)

– vo všetkých vekových kategóriách budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári – dievčatá aj chlapci.
– v kategóriách A a B sa behy rozdeľujú z kapacitných a bezpečnostných dôvodov, cieľom organizátora je vytvoriť komfortné podmienky pre všetkých účastníkov.
– v prípade veľkého počtu účastníkov v jednotlivých kategóriách, pristúpi organizátor k detailnejšiemu rozdeleniu behov pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti a komfortu účastníkov. V jednom behu bude maximálne 12 pretekárov.
pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku (2023) bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.Organizátor 8PR, si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho zdravie alebo bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.
V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia.
Organizátor Agentúra 8P, má v pláne zorganizovať toto podujatie striktne v súlade s nariadeniami ÚVZSR. V prípade nového usmernenia hlavného hygienika SR, ovplyvňujúceho možnosť zorganizovať podujatie Mariatálsky Štvanec, budú o jeho znení a dopadoch na podujatie, informovaní všetci zaregistrovaní účastníci pomocou e-mailu.

Registrácia –
prihlaska@vysledkovyservis.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou)


Organizátor
augustin@8p.sk, Radoslav Augustín 0903 707 098.
PODUJATIE SA KONÁ ZA PODPORY OBCE MARIANKA a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA –TUI REISECENTER SLOVENSKO
Partner detských behov – Spin Master
Tešíme sa na Vás!

Scroll to top